John Bruce

Quaich Tour Open Division Champion 2019

Quaich Tour 

Champions

 

Open Division

2014   - Seonaidh Charity

2015   - Seonaidh Charity

2016   - Hamish Blair

2017   - Chris O'Brien

2018   - John Bruce

2019a - John Bruce

2019b - John Bruce

2020   - John Bruce

 

Adv Amateur Division

2016   - Graham Robbie

2017   - Joe O'Brien

2018   - Graham Robbie

2019a - Chris Smith

2019b - Chris Smith

2020   - Patrick McCauley

Female 

Division

2020   - Rachel Turton

Am Masters Division

2019   - Richard Clegg

2019b - Richard Clegg

2020   - David Faithful

Pro Masters Division

2018   - Seamus Scanlon

2019   - Seamus Scanlon

2019b - Seamus Scanlon

2020   - Seamus Scanlon

Intermediate Am Division

 2019b - Jacob McCauley

2020 - Michael Cunningham 

Chris Smith

Quaich Tour AM Division Champion 2019